Všeobecné obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu Milan Soukup, se sídlem Levského 3185, Praha 4, 143 00, IČO: 71424598 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. Kupní smlouva vzniká momentem odeslání zásilky.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Přijetí objednávky je následně spotřebiteli potvrzeno. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Ceny a storno objednávek

Provozovatel si vyhrazuje právo ceny upravit i v případě, že zboží bylo již objednáno a potvrzeno automaticky odeslaným emailem, o tom bude nakupující informován. Bez jeho vědomí a svolení se takto změněná objednávka pochopitelně neodesílá. Je to z důvodu možných chyb v naší databázi. Dále si provozovatel vyhrazuje objednávku zrušit z důvodu, že zboží třeba již nelze dodat nebo se dodání stalo neekonomické. Neodpovídáme za škody způsobené tím, že objednané zboží bylo dodáno pozdě či nebylo dodáno vůbec.

Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Prodávající upozorňuje kupujícího, že dopravce může bezvýhradné převzetí mechanicky poškozené zásilky považovat za potvrzení bezeškodného dodání. V takovýchto případech prodávávající doporučuje kupujícímu otevřít zásilku za přítomnosti dopravce a ujistit se, že nedošlo k poškození zboží. V případě poškození zboží může kupující odmítnout převzetí zásilky.

Platba a dodání zboží

Zásilky zasíláme standardně prostřednictvím PPL nebo České pošty. O odeslání zásilky je zákazník informován emailem. V případě České pošty: pokud ani do několika dní po odeslání zásilky Vám zásilka nepřijde, pošta pravděpodobně nezanechala oznámení o příchodu zásilky a zásilka čeká na vyzvednutí na Vaší poště.

V případě doručení PPL řidič dopředu volá na telefonní číslo z objednávky ohledně doručení zásilky. Pokud se nedovolá, zanechá Vám také oznámení, zásilka je pak u přepravce uložena 10 dní a probíhá další pokus o doručení.

V obou případech doporučujeme zásilku zkontrolovat ještě před pracovníkem přepravce, v případě poškození zásilku ihned reklamovat u přepravce.

V případě nepřevzetí zásilky je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s jejím zasláním. Je možné se pochopitelně domluvit na opětovném zaslání. Pokud máte od nás objednanou zásilku a víte, že budete déle než týden mimo doručovací adresu, prosím sdělte nám tuto informaci nejlépe emailem. Sladíme tak čas dodání s Vašimi možnostmi a předejdeme tak mnoha nepříjemnostem.

Osobní údaje poskytnuté zákazníky prodávajícímu jsou prodávajícím uchovávány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutím svých osobních dat zákazník dává souhlas s jejich zpracováním a použitím zákonným způsobem. Pro ověření objednávky je nutné zadat platný email a platné telefonní číslo.

Vrácení peněz

Nákupem v našem internetovém obchodě nic neriskujete. V souladu s občanským zákoníkem a paragrafy o zásilkovém prodeji máte možnost objednané zboží do 14 dnů od data doručení bez udání důvodu vrátit. Důvod nám sdělovat nemusíte, ale v rámci zvyšování kvality budeme rádi, pokud nám důvod popíšete. Před samotným odesláním zboží nám prosím zašlete email, abychom Vaši zásilku očekávali.

Takto vracené zboží prosím zasílejte na adresu: Milan Soukup, Modletice 110, Říčany u Prahy, 251 01. Zboží zašlete zpět s veškerou jeho dokumentací a originálem faktury, kam prosím připište Váš bankovní účet, na který Vám máme zaslat peníze zpět. Stejně tak přiložte kopii potvrzení od dopravce o převzetí zboží. Zboží zaslané zpět nikdy nezasílejte na dobírku, zboží takto doručené nebude převzato. V případě, že chcete peníze zaslat zpět složenkou, bude částka snížena o transakční náklady za zaslání složenky.

Vrací se jen kupní cena za zboží, cenu za dopravu hradí kupující. Zboží musí být schopné dalšího prodeje, tedy v původním obalu, nepoužité, nepoškozené a samozřejmě kompletní. Zboží náležitě zabalte a pojistěte. Peníze Vám budou neprodleně vráceny, nejpozději do 30 dnů.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. To samé platí o audio a video nosičích a o zboží mající charakter velkoobchodní dodávky.

Reklamační řád

Na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců, pokud není u zboží stanoveno jinak. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Záruka se vztahuje na poruchy a závady vzniklé v průběhu záruční doby vadou výrobku (jako je konstrukce či použité materiály). Reklamace je vyřízena co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamovaného zboží.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jejich částí) způsobené jejich používáním.

Zjištěné vady výrobků nám prosím oznamte emailem ( autokamery@gmail.com), kde Vám sdělíme další postup. V případě zaslání reklamovaného zboží je důležité zboží náležitě zabalit (nejlépe původní obal) a zaslat nám ho na sdělenou adresu v emailu. Reklamované zboží nikdy nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato. Je také potřeba přiložit kopii dokladu o koupi.

Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí. Tímto nejsou dotčeny zákonem stanovené předpisy týkající se ochrany spotřebitele.


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

No new products at this time

Akce

No specials at this time

paypal